municipalityLogo ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината
Номер на партида


  • Забележка
  • Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН".
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в отдел МДТ - Община Етрополе.
  • Адрес: гр.Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, на І етаж в сградата на община Етрополе.
  • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
  • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация